ĐẠI LƯ

Q: Số tiền "sale credits"?
A: Mổi đại lư bị giới hạn thanh toán tiền mặt cho khách hàng trong phạm vi số tiền "Sale Credits". Mổi lần đại lư thanh toán bằng tiền mặt với khách hàng, số tiền sẻ bị trừ đi. Nên liên lạc đại lư cấp trên để tăng thêm số tiền này nếu cần.

Q: Báo cáo thanh toán hiện ra chậm?
A: Các trang báo cáo sử dụng số liệu từ hệ thống dự pḥng. Cần 0-5 phút để xem các thanh toán tiền mặt mới nhất hay các cuộc gọi mới nhất của khách hàng. Các báo cáo thanh toán bằng thẻ tín dụng có thể phải chờ 0-60 phút.

Q: Khách hàng muốn rút tiền?
A: Nếu trước đó khách hàng trả tiền bằng thẻ tín dụng, xin vui ḷng liên hệ văn pḥng phục vụ khách hàng để trả tiền ngược vào thẻ tín dụng. Nếu trước đó khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, đại lư nhập số tiền âm (-) vào tài khoản của khách hàng để rút tiền.

Q: Không xóa được điện thoại đăng kư gọi đi?
A: Để bảo vệ quyền lợi của các đại lư, những số điện thoại chính sử dụng đăng kư tài khoản sẻ được lưu giử đặc biệt. Vui ḷng liên hệ văn pḥng phục vụ khách hàng để giải quyết trường hợp này.
  KHÁCH HÀNG

Q: Có cần thay đổi công ty viễn liên?
A: VIET177.com cung cấp dịch vụ điện thoại bằng các số truy cập tổng đài riêng. Dịch vụ này không ảnh hưởng đến công ty viễn liên khách hàng đang sử dụng, do đó không cần thiết thay đổi.

Q: Tổng đài hoạt động thế nào?
A: Khi khách hàng bấm số truy cập tổng đài của VIET177.com, tổng đài sẻ nhận cuộc gọi này và xác minh tài khoản khách hàng đă đăng kư. Nếu tài khoản và số tiền c̣n lại hợp lư để thực hiện cuộc gọi, tổng đài sẻ yêu cầu khách hàng bấm vào số điện thoại cần gọi và kết nối đến đầu cuối.

Q: Có những chi phí nào cần quan tâm?
A: Khi sử dụng dịch vụ của VIET177.com, khách hàng không phải trả thêm bất cứ chi phí nào khác ngoài số phút khách hàng đă gọi. Tuy nhiên, nếu khách hàng sử dụng không chính xác theo hướng dẫn, các công ty điện thoại địa phương hay công ty điện thoại di động có thể sẽ gởi khách hàng một hóa đơn với cước phí rất cao vào cuối tháng. Sau đây là các trường hợp khách hàng cần chú ư.
    1. Gọi từ điện thoại di động:
      (a) Khách hàng nên từ chối dịch vụ gọi quốc tế với công ty điện thoại di động. Thông thường, nếu khách hàng nhầm lẫn nhấn nút “TALK” hay “SEND” sau khi bấm xong số điện thoại cần gọi. Ngay lập tức công ty điện thoại di động cắt ngang cuộc gọi của khách hàng với tổng đài VIET177.com, và đồng thời kết nối cuộc gọi này vào tổng đài của công ty di động. Sau cuộc gọi này, số tiền của khách hàng trong tài khoản với VIET177.com vẫn giử nguyên như trước khi gọi. Công ty điện thoại di động sẻ tính cước phí cuộc gọi này vào hóa đơn cuối tháng của khách hàng.
      (b) Mổi lần khách hàng sử dụng điện thoại di động để gọi đi hay nhận cuộc gọi đều bị công ty điện thoại di động tính cước phí. Do đó khi khách hàng gọi số tổng đài địa phương hay số tổng đài miễn phí của SCL, khách hàng nên xem thời gian này có được miễn phí với dịch vụ đi động hay không, thường là 9:00h tối – 6:00h sáng hay cuối tuần.
    2. Gọi từ điện thoại bàn (nhà, cơ quan):
      (a) Để tận dụng cước phí thấp, khách hàng nên gọi số tổng đài địa phương của VIET177.com. Tuy nhiên khách hàng nên cẩn thận và chọn số nào trong khu vực gần khách hàng để tránh các chi phí với công ty điện thoại địa phương. Nếu gọi số tổng đài miễn phí từ điện thoại bàn, khách hàng không tốn bất cứ chi phí nào khác.